Podpora studentů v přípravě na studium univerzity v anglickém jazyce

Na University of New York in Prague probíhá studium výhradně v angličtině. Proto je důležité, aby všichni studenti měli dostatečné znalosti z anglického jazyka a mohli tak plně profitovat z nabízených studijních programů a zároveň se mohli do výuky aktivně zapojovat.

Cílem programu Foundation je zdokonalit anglické jazykové dovednosti potenciálních studentů UNYP do té míry, aby se mohli do studijního programu kvalifikovat. U kurzů v rámci programu ESL2 lze získané kredity převést do bakalářského studijního programu.

Přijetí

Zájemci o bakalářské studium, kteří dosáhnou skóre mezi 49 a 69 z celkových 120 bodů v institucionálním jazykovém testu angličtiny UNYP (nebo jeho ekvivalentu v případě jiných, mezinárodně uznávaných zkoušek z angličtiny, které jsou uvedeny níže, či po schválení a posouzení studijním poradcem pro Foundation program a/nebo rektorem), a kteří splňují všechny ostatní náležitosti pro přijímací řízení, mohou být podmínečně přijati ke studiu ve Foundation programu UNYP.

Zařazení do programu

O umístění do Foundation programu se rozhoduje na základě výsledků, dosažených studentem ze zkoušky TOEFL nebo výše uvedeného institucionálního testu z anglického jazyka, nebo na základě výsledků dosažených v mezinárodně uznávaných testech z anglického jazyka. Uchazeči jsou poté rozřazeni do jedné ze tří úrovní programu Foundation podle dosaženého skóre v rámci bodového ohodnocení.

Možnosti volby Foundation Program 

Angličtina jako druhý jazyk, úroveň 1 (ESL 1)

 • Délka: 1 semestr
 • Počet hodin ve třídě týdně: 15 (6 gramatika, 6 čtení a psaní, 3 poslech)
 • Očekávaný průměr hodin při samostudiu týdně (příprava, úkoly): 45
 • Přístup k vysokoškolským programům UNYP: žádný
 • Ohodnocení: uchazeči je přiřazen status „Prospěl“ nebo „Neprospěl“ proděkanem pro studijní záležitosti na základě výsledků dosažených v závěrečné zkoušce

Angličtina jako druhý jazyk, úroveň 2 (ESL 2)

 • Délka: 1 semestr
 • Počet hodin ve třídě týdně 9 (3 gramatika, 3 čtení a psaní, 3 poslech)
 • Očekávaný průměr hodin při samostudiu týdně (příprava, úkoly): 27
 • Možnost zařazení do UNYP vysokoškolských programů: omezeno na 3‐4 kredity za semestr/6‐8 ECTS (1 kurz ze seznamu dole):
  • Úvod do vysokoškolského vzdělání (1 kredit za semestr / 2 ECTS)
  • Počítače a aplikace (2 kredity za semestr / 4 ECTS)
  • Vysokoškolská algebra (3 kredity za semestr / 6 ETS)
  • Digitální fotografie (3 kredity za semestr / 6 ETCS)
  • Úvod do kreslení a designu (3 kredity za semestr / 6 ECTS)
  • Úvod do malování (3 kredity za semestr / 6 ECTS)
  • Úvod do čínské kaligrafie (3 kredity za semestr / 6 ECTS)
 • Předpokládaný vývoj studia: bezpodmínečný vstup do bakalářského programu UNYP a/nebo do kurzu English Pre-Composition – závisí na dosažených výsledcích na konci semestru.
 • Ohodnocení za absolvování kurzu: student obdrží ohodnocení „Prospěl“, nebo „Neprospěl „z kanceláře proděkana na základě výsledků závěrečné zkoušky (viz graf postupu). K dosažení hodnocení je třeba skóre 72, nebo vyšší.

Graf postupu

IBTCBTOther testsPlacement
69–71196 – 200TOEIC 605‐680
Czech Maturita English Leaving
Exam 2
FCE C
+ diagnostic essay**
English Pre‐Composition
57 – 68173IELTS 5.0 or 5.5
TOEIC 500 ‐ 680
Czech Maturita English Leaving
Exam 3
EIKEN TEST Pre‐2, 2 (CEFR B1, A2)
ESL 2 + English Pre‐Composition (strongly recommended)
49 – 56152IELTS 4.5 (also based on entrance interview and essay result if required)
TOEIC 405‐500
ESL 1
Below 49Below 152Below IELTS 4.5 or TOEIC 405No admission to Foundation Program

Uvedené výsledky jsou pouze orientační; další diagnostické testy jsou nutné pro vhodné zařazení studenta do programu.

**Všichni studenti musejí napsat vstupní esej v případě, že je nutné přijmout doporučení pro dodatečnou podporu v psaní, jako je English Pre‐Composition.

*** Seznam uvedených výsledků není zcela vyčerpávající. V úvahu se berou i dodatečné výsledky, které mohou být zváženy jako odpovídající a dostačující po schválení vedoucím katedry Anglického jazyka a literatury, proděkanem pro studijní záležitosti a rektorem.

V případě zařazení do programu Foundation může student univerzitní vstupní test z anglického jazyka opakovat v případě, že získá povolení od poradce pro Foundation program nebo rektora. V závislosti na počtu studentů mohou být kurzy ESL 1 a 2 sloučeny do jednoho. 

Během zkouškového období ověří lektoři Foundation programu nebo členové oddělení přijímacího řízení jazykové znalosti studenta prostřednictvím institucionálního univerzitního vstupního testu z anglického jazyka pořádaného UNYP a/nebo oficiální verze TOEFL testu. Na základě dosažených výsledků z těchto testů oddělení pro studijní záležitosti předběžně registruje (nebo upraví předběžnou registraci) studenta pro příští semestr na základě tabulky.  

Pokud student postoupil dále z programu Foundation, ale přesto není zcela připraven na Composition I, bude zařazen do kurzu English Pre-Composition.

Studenti Pre-Composition budou mít přístup k studijním programům UNYP, ze kterých však nemůžou získat kredity.

Studenti, kteří nepostoupili ze svého původního umístění po dvou semestrech studia, nebo se nekvalifikovali pro studium na plný úvazek se záměrem získat vysokoškolský titul, a to ani po 3 měsících studia, budou vyřazeni z UNYP.

Docházka se vztahuje také k Foundation programu. Studenti s vyšší než maximální povolenou neomluvenou absencí z kterékoli úrovně programu Foundation z kurzu propadnou; proděkan pro studijní záležitosti udělí studentovi hodnocení „F“ a ten nebude mít možnost pokračovat v programu v průběhu daného semestru. Zájemce se může znovu zapsat do kurzu stejné úrovně Foundation Program v dalším semestru.

Máte dotaz? Chcete podat přihlášku?

Náši poradci pro přijímací řízení vám rádi zodpoví vaše dotazy nebo pomohou s vyplněním přihlášky! Kontaktujte nás, pokud potřebujete poradit s výběrem programu nebo pokud máte jakýkoliv jiný dotaz. Rádi vám také zařídíme návštěvu našeho kampusu, setkání s našimi studenty a profesory či návštěvu jedné z našich přednášek. Nebo se můžete na jeden den stát studentem UNYP!

Kronika UNYP

Vaši e-mailovou adresu použijeme pouze pro zasílání novinek. Vaše soukromí je pro nás důležité.

Pro více informaci si stáhněte UNYP Brožury.


UNYP logo

Kontakty

University of New York in Prague
Londýnská 41, 120 00 Praha


IČ: 25676598
Telefon: +420 224 221 261   Skype
E-mail: unyp@unyp.cz

Zpět nahoru
This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.