Úspěchy absolventů UNYP si zaslouží uznání

Mimořádné úspěchy nemohou zůstat bez povšimnutí. Věříme, že každoroční oceňování absolventa či absolventky je důležitou součástí zachovávání komunity absolventů a jejich propojení s UNYP. Cena sama o sobě není pouze prostředkem uznání úspěchu absolventa či absolventky, ale je to také způsob, jak upozornit na to, že naši absolventi mají moc měnit svět k lepšímu. Ambice, entusiasmus a těžká práce, kterou naši absolventi věnují svým projektům, dokáže měnit svět v mnoha ohledech jak na lokální, tak i na globální úrovni.

Znáte nějakého absolventa či absolventku UNYP, který/á by si zasloužil/a být nominován/a na absolventa roku? Pošlete nám svoji nominaci!

Pro nominaci je nutné splnění těchto požadavků:

 1. absolvent/ka musel/a odpromovat na UNYP nebo být absolventem/kou programu partnerské univerzity vyučovaného na UNYP
 2. má splaceno své školné v plné výši a bez dluhů vůči UNYP

Nominační období na cenu absolventa roku 2021 je nyní OTEVŘENO!

Komise pro udělení ceny se skládá z: 

 • Generálního ředitele University of New York in Prague
 • Rektora University of New York in Prague
 • Marketingového ředitele UNYP
 • Ředitele pro studijní záležitosti UNYP
 • Dvou zástupců ze sdružení absolventů UNYP
 • Jednoho zástupce ze studentské rady UNYP
 • Jednoho zástupce profesorského sboru UNYP
 • Jednoho zástupce vedoucích kateder UNYP

1. Úvod

 1. Cenu absolventa roku založil pan Sotiris Foutsis, generální ředitel University of New York in Prague, dne 15. února 2018.
 2. Cena je pod správou Absolventské kanceláře UNYP (UNYP Alumni office).

2. Účel

 1. Účelem ceny absolventa roku je ocenit absolventa či absolventku, který/á dosáhla vynikajících výsledků v jedné či více z následujících kategorií:
  1. Služba společnosti
  2. Přínos ve zvoleném oboru
  3. Služba univerzitě

3. Kritéria

 1. Kandidát musí splnit všechny následující požadavky, aby byl zvážen na cenu absolventa roku:
  1. Kandidát/ka musel/a odpromovat na University of New York in Prague nebo z jednoho z programů nabízených partnerskou univerzitou, který se vyučuje na University of New York in Prague.
  2. Kandidát/ka nemá žádný nedoplatek za školné ani žádné další dluhy vůči University of New York in Prague.

4. Nominace

 1. Podat nominaci na cenu může kdokoli bez omezení.
 2. Počet nominací od jednoho člověka není omezen.
 3. Nominace vlastní osoby je povolena a přijímána.
 4. Nominace bude přijata pouze pokud bude podána přes online formulář, který naleznete zde.
 5. Nominace bude přijata, pouze pokud bude podána během daného časového období, které je určeno pro každý akademický rok.
 6. Nominace je platná pouze tehdy, jestliže kandidát/ka splnil/a všechny kritéria a přijal/a nominaci.
 7. Přijetí nominace se skládá z následujících kroků:
  1. Písemné potvrzení přijaté nominace
  2. Dodání životopisu nebo resumé
  3. Nepovinný motivační dopis vyjadřující důvody proč by kandidát/ka měl/a být vybrán/a pro cenu absolventa roku.
 8. Identita a všechny osobní údaje navrhovatelů nominací jsou důvěrné a jsou shromažďovány pouze za účelem možných doplňujících dotazů, které může vznést Komise pro udělení ceny.

5. Výběr

 1. Výběrové řízení je vedeno Komisí pro udělení ceny, která se skládá z:
 1. Generálního ředitele University of New York in Prague
 2. Rektora University of New York in Prague
 3. Marketingového ředitele UNYP
 4. Ředitele pro studijní záležitosti UNYP
 5. Dvou zástupců ze sdružení absolventů UNYP
 6. Jednoho zástupce ze studentské rady UNYP
 7. Jednoho zástupce profesorského sboru UNYP
 8. Jednoho zástupce vedoucích kateder UNYP

      b. Výběrové řízení je plně na uvážení Komise pro udělení ceny.

      c. Z výběrového řízení musí vzejít 3 nejlepší kandidáti, kteří budou uveřejněni a následně jeden z nich obdrží cenu absolventa roku.

6. Předání ceny

 1. Cena bude předána zástupcem Komise pro udělení ceny nebo zástupcem zvoleným Komisí pro udělení ceny.
 2. Cena bude předána během události, kterou určí Komise pro udělení ceny.
 3. Cena bude předána osobně výherci nebo zástupci výherce, který byl pověřen jednat jeho jménem.
 4. Podoba ceny je na uvážení Komise pro udělení ceny.

7. Další ustanovení

 1. Výjimka z těchto pravidel může být udělena Komisí pro udělení ceny, pokud je Komisí považována za vhodnou.
 2. Výherce nemůže být vybrán více než jednou.
 3. Všichni kandidáti, kteří byli nominováni v roce 2020, můžou být znovu nominováni v roce 2021. 
 4. Jakýkoli případ, který není popsán v pravidlech, bude řešen Komisí pro udělení cen a rozhodnutí bude učiněno většinovým hlasováním (kde lze uplatnit).

TOMÁŠ KUBICA – Výherce 2018

2007 – Business Administration; International & Economic Relations

Od svého odchodu z UNYP buduje Tomáš inspirativní kariéru na pozicích v předních společnostech, jako jsou McKinsey & Co, Goldman Sachs a v současné době KKR od Prahy, přes Londýn až po Silicon Valley. Tomáš je aktivním členem několika prestižních skupin, jako jsou World Economic Forum Global Shapers, UK CFA Society a Mensa International. Dále je držitelem odborných certifikátů od CFA Institute a CAIA Association. Po ukončení bakalářského programu SUNY / ESC v Praze, kde mimochodem působil i jako asistent pedagoga v kurzu Podnikatelské etiky (Business Ethics class), pokračoval v programu MBA na INSEAD, kde byl zároveň členem výboru INSEAD Private Equity klubu. Kromě toho se Tomáš stal štědrým dárcem téměř stovky titulů předních knižních autorů, které věnoval UNYP knihovně v roce 2019. 

Tomáš zůstal součástí UNYP komunity nejen jako člen Externí poradní komise (UNYP External Business Advisory Board), ale podílel se rovněž na přípravě komplexní zprávy obsahující doporučení pro rozvoj fungování UNYP. V průběhu let navíc mentoroval řadu studentů a absolventů.

Více o výherci zde:

https://dev.unyp.cz/news/alumni-year-continue-important-unyp-tradition/

JUWANA JENKINS – Výherkyně 2019

2013 – MA in Professional and Business Communication

S více než pětadvacetiletými zkušenostmi je Juwana Jenkins velmi často zvána jako moderátorka, facilitátorka a tvůrkyně programů a školení pro týmy i jednotlivce v oblasti komunikace, vedení lidí a osobního růstu. Disponuje odbornými znalosti v oblastech řízení programů (např. kurzy profesionálního rozvoje) i projektů a týmů. Juwana má za sebou vynikající výsledky v koučování lidí,  kterým pomáhá k dosažení jejich osobních a kariérních cílů (je držitelkou Certifikátu koučování a mentoringu pro management), pedagogické činnosti na mnoha univerzitách a ve výkonných pozicích ve společnostech a neziskových organizacích v Evropě, Severní Americe a Asii. Během své kariéry Juwana podporovala studenty nejen jako lektorka, ale také jako vedoucí mezinárodního magisterského programu – Second Language Learning and Teaching program.

Více o výherkyni zde: 

https://dev.unyp.cz/news/unyp-awards-its-second-alumni-year/

DANAI BAOURAKI – Výherkyně 2020

2016 – B.A. and Bc. Communication & Mass Media and Psychology

2019 – M.A. Strategic Communication

Od ukončení studia s dvojitým bakalářským titulem v roce 2016 (B.A. a Bc. Komunikace a média) a s magisterským titulem (M.A. Strategická komunikace) v roce 2019 udržuje Danai s UNYP úzký vztah. Během studia Danai pravidelně zastupovala UNYP na univerzitních veletrzích, působila  jako člen Studentské rady (pozice vice prezidentky) a organizovala  a vedla konference MUNYP a 4. mezinárodní konferenci High School Model United Nations 2020 v Praze pro více než 100 studentů z různých zemí po celém světě. V roce 2018 Danai zahájila velmi úspěšnou kampaň jedné ze značek ve společnosti Unilever, kde mimo jiné uspořádala interní konferenci Unilever CRSR pro 350 lidí. V současnosti si buduje kariéru jako Brand manager ve společnosti Maspex. Danai je ukázkovým příkladem hrdé, inteligentní a pracovité absolventky.

PAVEL BYKOV – Výherce 2021

2011 – MBA MIS

Pavel dokončil MBA program v IT oboru v roce 2011. Během studia vstřebal nejen praktické a velmi užitečné informace, ale budoval  si také sebevědomí, které ho vedlo k rozjetí vlastního projektu v roce 2015. Pavel založil svůj startup na základě potřeby, kterou si uvědomil už v jeho předchozím zaměstnání a jak sám říká – využil poznatků a inspirace získaných na UNYPu na maximum. Jako síťový architekt zjistil, že řešení dostupná na trhu nemohou poskytnout dostatečně komplexní pohled na celou síťovou infrastrukturu tak, aby odhalila různá rizika. Proto před pěti lety ve své garáži založil IP Fabric, software pro prediktivní analýzu a zabezpečení síťové infrastruktury. IP Fabric, jehož tržby neustále rostou,  prodává řešení největším společnostem na světě. Pavel v současné době zaměstnává 40 lidí. IP Fabric má všechny předpoklady pro globální úspěch a je průkopníkem v nové kategorii trhu s velmi malou konkurencí. Pavel však svým MBA diplomem nezavřel na UNYPu dveře . Stále se vrací nejen jako pravidelný host na přednáškách, ale také v rámci profesionálního mentoringu. 

Více o výherci zde: 

https://dev.unyp.cz/news/pavel-bykov-becomes-alumni-year-2021/

Kronika UNYP

Vaši e-mailovou adresu použijeme pouze pro zasílání novinek. Vaše soukromí je pro nás důležité.

Pro více informaci si stáhněte UNYP Brožury.


UNYP logo

Kontakty

University of New York in Prague
Londýnská 41, 120 00 Praha


IČ: 25676598
Telefon: +420 224 221 261   Skype
E-mail: unyp@unyp.cz

Zpět nahoru
This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.